Spido Gas

 

“Простотата на вентилатора с атмосферна горелка. Силата и ефективността на горелката. Spido.GAS ™ е патентованата технология Unox, която осигурява максимална надеждност при създаването на енергия в газовите комбинирани фурни: решение, което съчетава мощност и простота.”

Spido.GAS ™ позволява равномерно разпределение на топлината и лесна поддръжка. Липсата на
движещи се части намалява точките на износване до минимум в рамките на комбито и като
резултат ни позволява да увеличим надеждността.

 

 

Какво представлява?


Чрез модулирана система на изходна мощност е възможно да се контролира точно температурата
в камерата за готвене. С помощта на уникална сензорна система комбинираните фурни ChefTop ™
и BakerTop ™ могат да разберат действително усвоената мощност от процеса на готвене и да сведат
до минимум загубите на енергия. Това осигурява значителни ползи по отношение на ефективността,
оперативните разходи и въздействието върху околната среда.

 

 

 

 

Spido.GAS ™ съчетава простотата и чистотата, получена при атмосферно горене, с мощността и ефективността на горелката за разпенване.