Dixell Blue Line


Cool Head Европа в сътрудничество с Dixell създават нова генерация термостати, базирани на иновативен алгоритъм, грижещ се за околната среда. Dixell Blue Line термостатът може да достигне 4% спестяване на енергия на седмична база, като по този начин се намалява натоварването върху компресора с 25%, а вредните емисии с 150кг. за година.

Всеки Dixell Blue line продукт е оборудван с иновативен BLUE LED прозорец с панел, отговарящ на високите стандарти за качество и надеждност, които са определящи за продуктите на Dixell вече повече от 16 години.